Advokatfirman
Invictus

Vad vi gör

Vi är verksamma inom rättsområdena brottmål, familjerätt, migrationsrätt samt socialrätt.

Vi åtar oss uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde vid livstidsomvandlingar.

Utöver detta företräder vi även enskilda i mål rörande vårdnad, migrationsrätt och LVU/LVM/LPT.

Vi har kontor i Stockholm och Örebro men åtar oss uppdrag i hela landet.

Rättsområden

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde vid livstidsomvandlingar.
Den som misstänks för brott med fängelse i straffskalan har vanligtvis rätt till en offentlig försvarare. Du har rätt att önska en särskild advokat som ska förordnas till din offentliga försvarare.
Den som utsatts för brott har under vissa förutsättningar rätt till ett målsägandebiträde. Du har rätt att önska en särskild advokat som ska förordnas till ditt målsägandebiträde.

Familjerätt

Vi har mångårig erfarenhet av att företräda klienter i mål angående vårdnad, boende och umgänge. I familjerättsliga tvister avseende vårdnad, boende och umgänge har du ofta rätt till rättshjälp eller rättsskydd, vilket innebär att staten eller ett försäkringsbolag betalar del av dina kostnader för tvisten. Vi hjälper dig att ansöka om det.
Vi biträder klienter i ärenden angående bodelning och bistår vid upprättande av äktenskapsförord, samboavtal samt testamente.

Migrationsrätt

Den som ansöker om asyl och anses vara i behov av offentligt biträde har rätt till ett sådant. Du har då rätt att önska en särskild advokat som offentligt biträde. Vi åtar oss även uppdrag som privata ombud i asylprocessen samt upprättar ansökningar om verkställighetshinder för att möjliggöra en ny prövning hos Migrationsverket.
Vi åtar oss även uppdrag som offentligt biträde i ärenden gällande förvar samt agerar som ombud i ärenden angående uppehållstillstånd på grund av arbete eller anknytning.

 

Socialrätt

Vi företräder enskilda i domstol i socialrättsliga ärenden. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i LVU, LVM och LPT. Enskilda kan framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde.

Vilka vi är

Felicia Johansson

Biträdande jurist

Johansson@advokatinvictus.se
073 746 4415

Dalia Ahmad

Advokat, delägare

ahmad@advokatinvictus.se
0769 411 895

Behöver du rådgivning?

Är du i behov av juridisk rådgivning eller har du frågor angående ett ärende får du gärna kontakta oss. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning per telefon eller e-post.

Kontakta oss gällande ditt ärende

Stockholm

Kungsbroplan 2
112 27 Stockholm.
010-516 41 51
info@advokatinvictus.se

Advokatfirman Invictus AB

Advokatfirman Invictus
Org.nr: 559179-1388

Bankgiro (arvoden): 5313-1546
Bankgiro (klientmedel): 5316-2905
Godkänt för F-skatt